Another Year

Another Year


Evenementgegevens


Film: ‘Another Year’; van Mike Leigh.

Bijzonder gecombineerd met een korte film over tuinenbeleid in Vreewijk: Goedschiks
en kwaadschiks (Het Portaal 2012).

Zaal open vanaf 19:00 / aanvang: 19:30
entree: €7,50 incl. 1 consumptie (thee/koffie).

Reserveren o.v.v aantal personen en voorstelling.

Deze avond 26 februari is de eerste filmavond in Filmtheater Vreewijk op iedere laatste woensdagavond van de maand.

Korte documentaire ‘Goedschiks en kwaadschiks’ (2012):

Zo’n 400 tuinen in het Rotterdamse tuindorp Vreewijk worden door bewoners verwaarloosd. Een doorn in het oog van corporatie Havensteder, die zowel nieuwkomers als zittende huurders nadrukkelijker tot groen gedrag wil aansporen. In deze film volgen we opbouwwerkster Liesbeth van Wifferen die namens de corporatie op huisbezoek gaat bij een bewoner: “Ik begrijp wel waarom uw tuin door de Tuinkeuringscommissie als onverzorgd is aangemerkt”. Ook praten we met Anne Ageeth Slegtenhorst, manager wijkteam Vreewijk bij Havensteder: “Het is ons nu echt menens met de aanpak van verwaarloosde tuinen in het tuindorp”.

De hoofdfilm van deze filmavond is ‘Another Year’ (2010), geregisseerd door Mike Leigh. (met Jim Broadbent, Ruth Sheen en Lesley Manville.) Gerri is psychologisch hulpverlener, Tom is ingenieur. Ze leiden een geregeld leven van samen koken en tuinieren. Daarnaast hebben ze vrienden en familieleden die er niet in slagen om hun leven op orde te krijgen: hun volwassen zoon Joe die maar niet de juiste vrouw vindt, weduwnaar Ken die ongezond leeft en de nerveuze Mary die haar wanhoop achter een masker van lacherige zelfkritiek verbergt. In vier seizoenen en episodes toont Another Year het leven in al haar eenvoud en complexiteit. De misère en de humor, in zomer en winter, met liefdesgeluk en tegenslag, hoop en wanhoop…

 

Filmtheater van start in Het Witte Paard in Vreewijk

Iedere laatste woensdagavond van de maand, met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus en de decembermaand, zal er een filmavond plaatsvinden in het filmtheater van ‘het Witte Paard’, Groenezoom 245 in Vreewijk.

De formule van het filmtheater is dat er twee films op een avond worden vertoond.              De eerste film is kort (maximaal 25 minuten) en heeft een documentair karakter. De tweede film is een speelfilm die vanuit een heel ander perspectief hierop aansluit.

De documentaire-film heeft iets te maken met de veranderingen in Vreewijk en Rotterdam,  en die zich zo mogelijk ook op mondiaal niveau aftekenen. De speelfilm die daar op volgt sluit als thema hierop aan. De filmavond wordt geopend door een korte introductie, gevolgd door een inleiding door een filmgerelateerde (gast)spreker op het gekozen thema.

Een nog nader te vormen programmacommissie van o.a. bewoners uit Vreewijk zal voor de komende filmavonden ideeën voor thema’s, die voor Vreewijk en omgeving van belang zijn, nader onderzoeken en uitwerken. De programmering voor de komende filmavonden zal hierop worden afgestemd . Het is de intentie om diverse bewonersgroepen binnen Vreewijk, jongeren en ouderen, hierbij te betrekken.

Het filmtheater is een initiatief van Vreewijk Cultuur, waarmee, naast de start vorig jaar van de concert- en theaterreeks, nu ook de ‘filmpoot’ een feit is.