Paulus-tijdens-de-opening-bij-het-schilderij-DE-SMALLE-WEG